Socialdemokratisk bostadspolitik nyttig för kapitalet, men inte för folket.

Byggnads förbundsordförande Ove Bengtsberg hittade två byggarbetsplatser i Gästrikland på sin länsturné i början av mars.

I Söderhamn fann han inte en enda. Ändå är han trosvis inför framtiden:

- Byggarbetsmarknaden blir bättre efter sekelskiftet, sade han utan att tveka vid en presskonferens i Söderhamn.

Trots hög arbetslöshet bland medlemmarna - 45 procent utanför arbetsmarknaden hos avd 27 i Hälsingland - fanns det ingen märkbar pessimism hos förbundsordföranden. Han liksom många andra i branschen ser fram mot bostadsproppen som väntas komma den 19 mars.

Vad vill han då se för innehåll i proppen? - Jo, det finns uppgifter från Boverket om att 30 000 lägenheter årligen ska behöva repareras i tio års tid.

- Vi vill vidare ha sänkt byggmoms, vi vill också ha investeringsbidrag för nybyggnationer. Det ska vara ett bidrag som kan regleras, sade Bengtsberg, när han räknade upp alla önskemål som förbundet har.

Rådgör i aktuella frågor

Ove Bengtsberg besöker Byggnads avdelningar i landet för att rådgöra om frågor som är aktuella för förbundet just nu. Det handlar exempelvis om avtalsrörelsen som man befinner sig mitt i.

- Vi har begärt ett tvåårigt avtal med ett lönelyft på 3,5 procent varje år. Det ligger inom ramen för vad övriga LO-förbund begärt, upplyser Bengtsberg.

Men verkligheten grusar förhoppningarna

Med den bostadspolitik som sosseregeringen och borgarpartierna för är det svårt för vanligt folk att förstå hur Byggnads ordförande kan se ljust på sina medlemmars framtid inför år 2 000.

I Söderhamn har kommunalrådet och tillika ordföranden för bostadsföretaget Faxe, Stig Wigren, hemkommen från en uppvaktning hos inrikesminister Jörgen Andersson, intervjuats i Hälsinge-Kuriren:

- 500 lägenheter behöver rivas så snart som möjligt, har vi räknat ut. Kostnaden för rivningen uppskattas till 83,5 miljoner kronor. Lån måste då lösas och fastigheten skrivas ner. Totalt beräknar vi den kostnaden till 150 - 200 miljoner kronor, berättar Stig Wigren. På frågan: "Fick ni någon positiv respons från inrikesministern?", svarade han:

- Han hänvisade till bostadspolitiska propositionen den 19 mars. Vi hade sökt en tid hos Jörgen Andersson, vi liksom hundratals andra kommuner.

Nog är det svårt att förstå Byggnads- ordförandens optimism inför framtiden, när kommunerna måste uppvakta inrikesministern om flera miljoner i stöd för att ha råd att riva bra bostäder som folk behöver. Men sådan är i dag socialdemokratisk bostadspolitik

Einar Johansson

Jag vill läsa mer om ekonomi.