Börsrasen har sin förklaring i kapitalismens dynamik

Oro och fallande priser på världens börser har givit upphov till de mest groteska "förklaringar" från borgerligt håll, t ex att det är besöket av Kinas president i USA som har orsakat börsraset i Hong Kong.

Börskrascherna är rotade i ackumu-leringsprocessen av kapital som är kapitalismens motor. Enorma förmögenheter har ackumulerats av företag och individer som endast motsvarar en liten del av befolkningen. Dessa kapitalägare kräver avkastning på sin förmögenhet, vanligtvis 15-20 procent eller mer.

Avkastning på denna nivå är väldigt svårt att uppnå genom investering i produktion, inte minst därför att den moderna kapitalismen kännetecknas av stagnerande marknader. Följden är stagnerande eller fallande profitkvoter inom den produktiva sektorn.

Därför vänder sig kapitalägarna till spekulativa verksamheter, såsom investeringar i börsaktier. Och ju flera som vill köpa aktier, ju mer stiger kurserna. Först till kvarnen är storägare, småsparare följer efter. Den amerikanske ekonomiprofessorn Ravi Batra säger att de hektiskt stigande börsnoteringarna under senaste tiden har varit "en klassisk uppvisning i marknadshysteri" (Veckans Affärer, 97.10.20).

Batra begriper åtminstone att de stora ökningarna i börsvärden under de senaste 18 månaderna är orimliga i en ekonomi med en årlig tillväxt av 1-3 procent. D v s det finns ingen koppling mellan värdeökningen på börsen och värdeökningen i produktionen. Aktierna blir våldsamt övervärderade. Förr eller senare fattar några stora investerare beslutet att ta ut pengarna, för att säkra vinsten innan bubblan spricker. De börjar sälja aktier i stor skala, och andra följer efter. Till sist blir det en rusning och en krasch, eller rättare sagt en serie av kraftiga prissvängningar, uppåt och neråt.

Situationen i dagens s k globaliserade kapitalism kompliceras av att många också spekulerar i valutamarknaden. När spekulanter på börsen i t ex Mexiko får ut pengar för sina aktier vill de snabbt växla dem till US dollar, som anses vara "stabil". Detta driver den mexikanska peson ner i förhållande till dollarn, vilket gör att den mexikanska centralbanken måste börja köpa upp peso för att undvika ett fortsatt ras. Räntesatserna i Mexiko börjar stiga, o s v. Vilket är precis vad som hände omkring den 24-25 oktober.

Dessa väldiga och oöverblickbara strömmar av kapital överförs med ljusets hastighet i datorsystemen och är det mest påfallande tecknet på kapitalismens inneboende anarki. En anarki som återspeglas av det faktum att ca 13 procent av världens befolkning, som bor i OECD-länderna, konsumer ca 65 procent av världens årliga produktion. I ett ekonomiskt system som utgår ifrån människornas behov skulle de förmögenheter som nu flyttar runt i världens börser kunna användas för att göra livet betydligt bättre för den största delen av mänskligheten.

PC

Jag vill läsa mer om ekonomi.