Sänkt skatt för låga inkomster ytterligare en fint.

Sex tunga fackliga organisationer har gemensamt utarbetat ett manifest med krav om att regeringen inte faller in i "skattesänkarracet".

Bakgrunden är skatteminister Östros propå om skattesänkning för låg- och medelstora inkomster. Det kan tyckas vara konstigt att representanter för LO-kollektivet protesterar mot skatte-sänkningar för inkomstgrupper som i huvudsak återfinns bland LO:s medlemmar.

Men icke desto mindre är ställningstagandet riktigt.

För det första skulle Östros förslag inte innebära några lättnader för dem med verkligt låga inkomster, utan i huvudsak beröra inkomster över 18 000 kronor i månaden.

Statsskatten för låginkomster är nästan obefintlig. Denna grupps skatt ligger mer på kommunalskatt och indirekt skatt som moms på mat och andra nödvändighetsvaror, höga bensinkostnader, hyror m m.

För det andra är skattesatsen säkert inte det stora problemet för Sveriges folk. De verkliga problemen är nedskärningarna av barnbidrag, pensioner, studiebidrag, försämrad skola, nedlagda sjukhus, stigande hyror, urholkade försäkringssystem och sist men inte minst arbetslösheten.

Det verkliga problemet är regeringens strävan att anpassa landets ekonomi till EU och EMU genom neddragningar av de offentliga utgifterna. Det ökar klyftorna i samhället och bidrar till att förvärra arbetslösheten och göra livet i landets kommuner torftigare. Nu inför valet försöker regeringen att pytsa ut pengar till enskilda människor istället för att lämna tillbaka det man stulit från kollektivet. Det är rätt att detta inte accepteras av fackligt folk och andra grupper som förstår att tillgång till ett kollektivt och solidariskt trygghetssystem inte är en börda för samhället som borde krympas och avskaffas, utan att det är en ofrånkomlig grundpelare för ett civiliserat demokratiskt och humanistiskt samhälle.

Bra och allmän sjukvård, utbildning och kultur tillhör de normer som den överväldigande majoriteten av svenska folket räknar in i samhällets självklara plikter, som inte får offras för marknadskrafterna.

Fackordförandenas protester är berättigade och måste kompletteras med krav om ökade skatteintäkter till samhället. Källan ligger i produktionsskatt.

R H

Jag vill läsa mer om ekonomi.