Pomperipossaeffekten, just bara en saga.

Massmedia rapporterar med stor förtrytelse och vrede om hur de rika dignar under skattetrycket. På senare tid låter Hennes & Mauritz huvudägare Stefan Persson exemplifiera sig som offer för en hutlös skattelagstiftning. Persson har av en deklarerad årsinkomst på - som det sägs - 370 miljoner kronor betalt 373 miljoner i skatter och avgifter till samhället. Han påstås således betala 3 miljoner mer i skatt än han har inkomster. Arbetarrörelsens tidningar, bl a Länstidningen i Östersund, har inte förmått tränga igenom heller denna borgerligt fräcka propagandabluff och angrepp på den goda staten. Exemplet Stefan Persson förskräcker förvisso, men av helt andra skäl än vad som skrämmer borgerligheten och LO-ledningen. I verklighet förhåller sig nämligen saken så att Persson under samma år som han betalade de så omskrivna 3 skattemiljonerna mer än inkomsten hade en värdeökning på sina aktier, främst H&M får man förmoda, med 9 000 miljoner kronor (9 000 000 000 kr), eller 3 000 (tretusen) gånger mer än vad som betraktas som överbeskattning.

Som jämförelse: en kollektivanställd LO-ansluten tjänar genomsnittligt mindre än 2,5 gånger den skatt han betalar utan att det väcker borgerlighetens vrede. En lustifikation: det är LO-kollektivet som handlar kläder hos Stefan Persson, medan Persson själv och hans gelikar ekiperar sig i chicka boutiqer.

Volvo betalade enligt utslag på första halvåret1997 mindre än 3 procent skatt på en reavinst som uppgick till 10,5 miljarder kr. I sammanhanget kommer säkert många ihåg att staten i början av 1980-talet skänkteVolvo 12 miljarder kronor för att bygga upp Uddevallafabriken, som kort därefter lades ner. Naturligtvis utan att staten fick tillbaka miljarderna.

Ericsson betalade mindre än 2 procent i skatt på en motsvarande reavinst.

Mångmiljardvinster kvalificerar till skattebefrielse.

Det är denna slutsats arbetarpressen borde ägna uppmärksamhet åt. Man måste angripa faktumet att de riktigt rika undgår skatt och inte heller betalar anständiga löner, medan det arbetande folket får svara för samhällets kostnader med skandalöst låga inkomster - inte borgerliga pomperipossamyter.

Thore Sköld

 

Jag vill läsa mer om ekonomi.