Hill & Knowlton pr-firma som startar krig

Gulfkriget sägs vara det första virtuella kriget.  Det var även ett krig som startades bl.a.  genom välgjorda, fabricerade lögner.

Den andra augusti 1990 invaderade Irak Kuwait för ett antal oljekällor. En vecka senare bildades Medborgare för ett fritt Kuwait (CFK) för att söka stöd för militär aktion mot Irak för att återfå det ockuperade landområdet.Det allra första de gjorde var att anställa Hill & Knowlton.

Hill & Knowlton som grundades 1923 är ett PR- företag  som genom modern informationsteknologi arbetar för  att de som betalar ska få  det allra bästa. De har 51 olika kontor i 28 olika länder inklusive i Stockholm.Firman tjänar ungefär  160 miljoner dollar per år från kunder som kan betala som Shell, Enron Corporation, Boeing .

När Hill & Knowlton fick uppdraget av CFK insåg de att de måste arbeta efter två linjer.
1. De måste utbilda den amerikanska befolkningen så att de visste var Kuwait egentligen låg. Många amerikaner hade aldrig tidigare ens hört talas om Kuwait
2. Att utmåla Kuwait som ett frihetsälskande folk som var på väg  mot demokrati
De inledde det hela med att organisera Kuwaits nationaldag på 20 olika campus runt om i USA samt en nationell bönedag för Kuwait i kyrkor .De distribuerade tiotusentals dekaler för ett fritt Kuwait samt  T-shirts och pressmeddelanden som beskrev vilket underbart land Kuwait var. Detta lyckades ändå inte att sätta fart på den  amerikanska befolkningen, USAs regering eller FN. Hill & Knowlton skyllde detta på att det var så många liknande och värre saker som hände runt om i världen som täcktes av massmedia. Hill & beslöt då att den information som nu måste  spridas måste tala till folks känslor. De gjorde en intervjuer för att ta reda på vad det var som fick folk att bli upprörda och som skulle göra att de krävde att USA ingrep militärt mot Irak. De upptäckte att det folk reagerade starkast på var grymheter mot spädbarn. Hill & Knowlton tillverkade en historia som handlade om att irakiska soldater slet ut 312 spädbarn från deras kuvöser och lämnade dem att dö på det kalla sjukhusgolvet i Kuwait City. Historien rapporterades först till London Daily telegraph av Kuwaits bostadsminister. Denna påhittade grymma historia sändes  över hela världen och ingen kollade var denna historia hade sin upprinnelse.

Craig Fuller var stabschef under Bush senior när han var vice president.Han var en av dem som hade nära kontakt med Kuwaitiska regeringen. Genom att använda sig av denna kontakt kunde Hill &Knowlton arrangra en ”hearing” med den grupp inom kongressen som hade hand om mänskliga rättigheter den 10 oktober 1990 . Till detta möte hade de ”producerat” ett vittne Nayirha-en 15-årig kuwaitisk kvinna  som avgav följande vittnesmål:” Jag såg att de irakiska soldaterna kom in i sjukhuset med gevär och jag såg att de gick in i en sjukhussal där 15 spädbarn låg i sina kuvöser. De slet ut barnen från kuvöserna, tog med sig kuvöserna och lämnade spädbarnen på golvet för att dö”.

Hill & Knowlton tillverkade en liten videofilm om denna tillverkade historia och sände ut den över hela världens massmedia. Den sändes på NBCs kvällsnyheter och miljoner människor såg den. Denna video visades i FNs säkerhetsråd vid en presentation den 27 november 1990. Förutom Nayirah- vittnade sju andra tillverkade vittnen av vilka fem var tillverkade av Hill & Knowlton. De använde sig av falska namn utan att avslöja det.

Vem var Nayirah - ja, hon var helt enkelt dotter till Kuwaits ambassadör i USA och hade övertalats av Lauri Fitz-Pegado att avge detta vittnesmål som
även Kuwaits egna forskare senare bekräftade var falska.

Hon hade aldrig bevittnat dessa grymheter som hon vittnade om och hon hade heller aldrig varit på sjukhuset än mindre arbetat där.

Före  historien om grymheterna mot spädbarnen i kuvöserna var USAs befolkning delad när det gällde sanktioner eller anfall  not Irak fram till januari 1991. En gallupundersökning visade att 51% av USAs befolkning stödde Bush politik  i  november.  Efter  spädbarnsvideon steg stödet till 74%.En annan undersökning visade att i december 1990  ville 48% av USAs befolkning att Bush skulle avvakta innan han gjorde aktioner mot Irak även om Irak inte hade dragit tillbaka sina trupper från Kuwait före den 15 januari 1991.

Beslutet att börja bomba togs den 12 januari 1991. Innan detta beslut togs yttrade sig sex senatorer som var för bombningarna och hänvisade till den tillverkade videon  som ett starkt skäl till att inleda bombningarna. President Bush nämnde  i sina tal denna video sex gånger på en månad i sina uttalanden. Hill & Knowltons historia om grymheter mot spädbarn kan alltså ses som ett av de vikitga motiven för att både den amerikanska befolkningen stödde att USAs regering  inledde bombningarna mot Irak.

Den 16 januari 1991 inleddes den militära attacken och den 26 februari var Kuwait City under kontroll av Kuwaits motståndsledare.

rak accepterade eldupphör den tredje mars. Kuwaits kungliga familj kunde fortsätta att regera.

Notan som Hill & Knowlton presenterade för sina insatser belöpte sig på nära 11 miljoner US Dollar. CFK betalade Hill & Knowlton
1 miljon dollar per månad i ersättning plus ersättning för utgifter i samband med utfört arbete. Detta anses vara en av de dyraste PR-kampanjerna någonsin. Egentligen var det Kuwaits regering som såg till att pengarna betalades ut. Att köpa sändningstid för videon kostade ungefär en halv miljon dollar.

Agneta Norberg
Källor till artikeln Engeneering warfare through Public relations. Darl Turner, 1998