Pressmeddelande, Stockholm 2005-10-05
SKP lämnar Nätverket mot Rasism

Inför en antirasistisk festival som nyligen anordnades av Nätverket mot rasism (NMR) i Stockholm, uteslöts SKP från att delta som arrangör, trots att vi är medlemmar och har en organisation i Salem. Att trots det uteslutas från att delta, är oförenligt med gängse demokratiska spelregler, och själva grundtanken med nätverket. Meningen med nätverket är att alla organisationer som där är medlemmar, skall välkomnas att delta i arrangemang där NMR står som arrangör.

Inför den antirasistiska festivalen i Salem fick SKP till att börja med inte ens en inbjudan, utan plötsligt kom bara en redan färdig affisch neddimpande i mailkorgen. När vi då frågade vart inbjudan tagit vägen, fick vi svaret att en sådan inte ens hade skickats ut! Vi anmälde oss ändå intresserade av att delta för att dra våra strån till stacken, men fick då till vår stora förvåning höra att vi var faktiskt inte välkomna. NMR hänvisade till vänsterpartiet i Salem, som gav beskedet att man redan var en grupp som arbetade med detta och ”ville inte ta in fler intressenter”. Därefter bad man oss, bara något dygn innan festivalen, om hjälp med vakter, då man ”råkat ut för funktionärsbrist”!

Vi undrar vilka som borde delta som arrangörer i NMRs aktiviteter om inte NMR självt; det vill säga dess medlemsorganisationer? I annat fall är det ju inte NMR som arrangerar och då ska inte namnet NMR användas.

Vänsterpartiets representant i Salem har dessutom bjudit in samtliga partier i Salem, utom SKP, att på Socialistiskt forum den 20 november, delta i en debatt om hur man ska stoppa rasismen i Salem. SKP är idag representerade i fullmäktige i Salem men Vänsterpartiet vill tydligen hellre diskutera med moderaterna. SKP Salem blev uppringda av polisen (vilka även är inbjudna) med undringar om ifall vi vet om det är (v):s representant personligen som inbjuder eller om det är någon underlig organisation som står bakom? Det som (v) i Salem gör är inte förtroendeingivande antifascistisk politik, och man undrar vart det ska sluta.

NMR startades ursprungligen för att, som nätverk, driva frågor som flyktingpolitik, antifascism och antirasism på ett radikalare sätt och med ett underifrån-perspektiv. Alla skulle vara välkomna. I början gick det bra, men nu raseras arbetet i allt snabbare takt. Det som nu händer strider mot NMR:s ursprungliga riktlinjer.

NMR används av (v) för att inför valet plocka politiska poäng till det egna partiet, som centralt dessutom lämnat nätverket för flera år sedan. Detta sker med NMR:s sk. sekretariats goda minne. Ett nätverk får aldrig låta sig styras till att användas på det vis som nu skett. Enskilda personer eller partier får inte använda nätverket för egen vinning. Vi anser inte att NMR idag existerar som ett nätverk utan snarare är ett namn som används av olika projektmakare för egna syften. Med anledning av detta lämnar nu SKP i Stockholm NMR, och vi uppmanar vår partistyrelse att ompröva vårt medlemskap även på riksplanet. SKP fullföljer sitt mångåriga arbete mot fascism och rasism i andra former och överlåter vanvettet och konspirationerna till dem som känner sig hemma i sådan miljö.

Magnus Rydlund,
Valentina Papastavrou,

ledamöter av distriktsstyrelsen, SKP Stockholmsdistriktet